Cognitieve gedragstherapie

Het is een behandelmethode gericht op het beïnvloeden van gedachten, gevoelens, gewaarwordingen en gedragingen die klachten veroorzaken en instandhouden. Als die factoren gevonden zijn kan een probleemsamenhang worden opgesteld waardoor de symptomen verklaard kunnen worden.. Hierdoor krijgt de patiënt inzicht en begrip voor zijn/haar problemen waarna men kan leren om er ‘grip’ of ‘greep’ op te krijgen zodat de lijdenslast kan afnemen.

Het gaat dus om afleren van ongewenst gedrag en aanleren van gewenst gedrag gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de patiënt wat uiteindelijk leidt tot het bereiken van de doelen en dit op een actieve gestructureerde manier en op korte termijn.

probleemverkenning - probleembenoeming - behandelingsplan - toepassen van de oplossingen - evaluatie van het effect van de oplossing - terugvalpreventie

Afhankelijk van de patiënt zijn klachten en doelen kan een klachtgerichte/symptoomgerichte kortdurende gestructureerde therapie aangewezen zijn, eventueel gecombineerd met een diepgaandere probleemgerichte benadering. Voorbeelden van behandelingstechnieken:

 • Psycho educatie
 • Antipiekertraining
 • Emotieventilering
 • Perceptiewijziging
 • Angsthanteringstechnieken
 • Coaching
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Traumaverwerking
 • Relaxatie technieken
 • Aandachtgerichte strategieën
 • Terugvalpreventie